Architectural Portfolio | Viktor Isaksson | SEMCON N:A ÄLVSTRANDEN

SEMCON N:A ÄLVSTRANDEN

PROJEKT : Nybyggnad av kontorshus för Semcon.
TYP : Byggt projekt, från min praktiktid hos Semrén&Månsson 2013.
TEAM :
Projektledare : Charlotte Erdegard, Sophie Dufva
Konstruktionsingenjörer : Tommy Johansson, Stefan Jacobsson
Inredningsarkitekter : Birgitte Mordt, Helena Axelsson
Assisterande arkitekt : Viktor Isaksson
MIN ROLL :  Min roll i projektet var att, som praktikant utforska potentiella lösningar i olika avseenden. Med en undersökande arbetsprocess bidrog jag till utformningen av entréparti, terrasser, säkerhetsavspärrningen i entréplan samt skyltplacering i fasad. Allt material ni ser presenterat är det jag varit med och jobbat på, bortsett från 3d-Perspektiven som är gjorda av ZYNKA.
OM : Femvåningsbyggnaden på cirka 9 000 kvadratmeter kommer att rymma 500 medarbetare och gynna personliga möten, inte minst genom sin stora inomhusgård. Byggt av BRA-Bygg. Projektet har blivit Green Building-certifierat med ett nordiskt formspråk i sten, glas och trä.