Architectural Portfolio | Viktor Isaksson | Kv. Juristen

Kv. Juristen

PROJEKT : Kv Juristen, Torggatan 3 Göteborg
TYP : Idéprojekt för kombinerat boende och kontor för klienten Alecta.
OM : Projektet skapades under min praktik hos Liljewall-Arkitekter efter 4 terminers studier. Projektet består av kontor och boende, med ett gemensamt parkeringsgarage i bottenplan. Kontorsdelen är en mix av 2 kontorsplan med flexibla planlösningar för både öppna eller omslutna kontorsmiljöer för min. 2 eller max 4 st företag. Projektets 3 översta plan består av fraktionerade boendeplan för en mer identitetssättande karaktär i området. Boendeformerna består av 3st lägenhetstyper som varierar mellan 1 till 2 plan. De olika lägenhetstyperna togs fram med ambitionen att attrahera flera olika grupper av människor då en blandad boendegrupp berikar området på flera olika sätt. Heterogenitet skapar trygghet.

Villorna mitt i staden. Lägenhetstyperna är inspirerade av villornas individualitet, de boendes förmåga att få sätta karaktär på sitt hem på ett unikt sätt, samt varje villas unika vyer in/ut ur boendet.

Husets vertikala rytm skapar stor transparens gentemot väst för grannarna i öst. Placeringen av huskroppen ramar in gatan och gynnar ett liv som inte fanns där innan.